הערכים

  • הטענות השיווקיות והטכניות חייבות להיות מדויקות ומוכחות בשקיפות מלאה.
  • הווריאנטים הגנטיים שנבדקים עברו הערכה וביסוס קליני.
  • הערכת סיכונים מבוצעת בשיטות מקובלות ובשקיפות מלאה.
  • קיימת הקפדה מרבית בשמירה על פרטיות הלקוח, ועל השימוש בדגימת הדנ"א שלו רק לצורך הבדיקה שביקש.
  • המידע המסופק ללקוח על תוצאות בדיקתו מלא וברור כך שיהיה מסוגל להבין את התוצאות במלואן, כולל רמת הדיוק והמגבלות.
  • ניתנת אפשרות ללקוח לקבל הסבר על תוצאות הבדיקה מיועץ מוסמך של החברה.
  • המלצות לרכישת מוצרים נוספים כמו תוספי מזון למשל צריכות להיות מבוססות מדעית.
  • לא תבוצע בדיקה באופן ישיר לבגיר שאינו מסוגל למלא באופן עצמאי את טופס ההסכמה מדעת, במקרים כאלו וכן כשמדובר בצעירים לפני גיל 18, נדרשים אישור וחתימה של הורה/אפוטרופוס.