פרטיות

דגימת הדנ"א שלך מושמדת באופן בטוח לפי נוהלי העבודה והאיכות של המעבדה.
תוצאות הבדיקה שלך חסויות ואינן מועברות לשום גורם מחוץ למעבדה ללא אישורך המפורש.
חברת דנובה ד.נ.א בע"מ וחברת DNAFit (אליה נשלחת הבדיקה) הן חברות רשומות הפועלות בהתאם למדיניות של הגנת המידע בישראל ובאנגליה בהתאמה. אנו מתייחסים לנושא ההקפדה על הגנת המידע כערך בעל חשיבות עליונה.
אנו בודקים רק את הגנים הספציפיים שמופיעים בדו"ח הבדיקה שלך ולא יותר.